skip to Main Content
Pensioenakkoord! Nog Een Lange Weg Te Gaan…

Pensioenakkoord! Nog een lange weg te gaan…

U kunt de berichten bijna niet gemist hebben: er is een pensioenakkoord. Alle media hebben hierover uitgebreid bericht. De leden van de vakbonden moeten nog stemmen over dit akkoord. Maar als het huidige pensioenakkoord wordt ingevoerd, wat gaat dit voor u betekenen? Wij proberen in dit artikel hierover iets meer duidelijkheid te geven.

Na meer dan tien jaar praten een akkoord

Na meer dan tien jaar intensieve gesprekken hebben werkgevers, werknemers en overheid midden juni 2020 een akkoord bereikt over een fundamentele herziening van het pensioenstelsel in Nederland. Belangrijke onderdelen van het akkoord zijn dat het pensioen flexibeler wordt, maar ook dat u vooraf minder zekerheid heeft over het bedrag dat u pensioendatum ontvangt. De verwachting is dat het nog wel even duurt voordat alle details van het pensioenakkoord verder zijn uitgewerkt en vastgesteld. Op dit moment wordt gesproken over invoering van de wijzigingen per 2026.

Een dag in de week werkt u voor uw pensioen

De meeste werknemers in Nederland bouwen hun pensioen op bij een pensioenfonds. Hiervoor betalen hun werkgever en zij zelf de premies. Veel mensen beseffen niet dat het hier om aanzienlijke bedragen gaat. Om u een idee te geven: gemiddeld werkt u één dag in de week voor de financiering van uw pensioenpremie!

Werknemers ontvangen voor deze premies een “pensioentoezegging”. Dat wil zeggen dat het pensioenfonds berekend heeft welk bedrag  de werknemer op het moment dat hij met pensioen gaat ontvangen. Dit bedrag is dan, samen met de AOW-uitkering, bedoeld om de gepensioneerde in staat te stellen in de kosten van levensonderhoud te voorzien. Want na uw pensioen gaan deze kosten door zonder dat u nog inkomen uit arbeid heeft.

Zekerheid die niet meer zeker was

In de afgelopen jaren zagen we dat de afspraak over de hoogte van de pensioenuitkering steeds minder zeker werd. De pensioenleeftijd werd bijvoorbeeld verhoogd. De uitkeringen stegen niet mee met de jaarlijkse stijgingen van de kosten van het levensonderhoud. Maar ook vonden hier en daar kortingen plaats omdat de pensioenfondsen onvoldoende rendement maakten om alle toezeggingen ook daadwerkelijk uit te voeren. Kortom: hoewel veel werknemers dachten dat zij een “goed” en “zeker” pensioen hadden, bleek dat in de praktijk een stuk minder zeker te zijn.

Kern is dat uitkering niet meer vooraf gegarandeerd wordt

De kern van het nieuwe pensioenakkoord is dat in de toekomst het pensioenfonds niet meer een uitkering in euro’s toezegt. De hoogte van de pensioenuitkering blijft wel een relatie houden met het gemiddelde inkomen dat een werknemer tijdens de periode dat hij pensioenrechten opbouwde heeft verdiend. Maar het bedrag dat vervolgens exact wordt uitgekeerd, hangt in bepaalde mate af van het rendement dat het pensioenfonds maakt. Is het rendement hoog, dan vindt ook een hogere pensioenuitkering plaats. Maar is het rendement laag, bijvoorbeeld doordat een reeks van jaren de beleggingen maar een beperkt rendement opleveren, dan wordt de pensioenuitkering ook lager.

Om te voorkomen dat de ene pensioendeelnemer net op een voor hem ongunstig moment een “lagere” uitkering krijgt, terwijl zijn collega die eerder of later met pensioen gaat een “hogere” uitkering krijgt, komt er een fonds die in bepaalde mate de verschillen gaat beperken.

Pensioen bij een verzekeringsmaatschappij

Bij een verzekeringsmaatschappij kunt u ook rechtstreeks een pensioen opbouwen. Veel zelfstandigen doen dit. Maar ook werknemers kunnen via een verzekeringsmaatschappij zelf een aanvulling regelen op hun pensioen. Het verschil met pensioenfondsen is hierbij dat u een privaatrechtelijke overeenkomst aangaat met de verzekeringsmaatschappij. Dit is dus een afspraak tussen u en de verzekeringsmaatschappij. De verzekeraar kan deze afspraak niet eenzijdig zo maar aanpassen. De afspraken die u maakt zijn bindend voor beide partijen. Daarop heeft dit nieuwe pensioenakkoord dus geen invloed.

Cijfers uit recent onderzoek

Uit een recent onderzoek blijkt dat maar liefst 41% van de Nederlanders zich zorgen maakt over de eigen pensioensituatie. Maar liefst 70% van de bevolking geeft aan de behoefte te hebben aan rekentools voor een beter in de eigen pensioensituatie.

Veel informatie over uw pensioen kunt u vinden via www.mijnpensioenoverzicht.nl

Meer weten? Wij praten u graag bij

Voor veel mensen is pensioen een ingewikkeld onderwerp. Als financieel adviseur volgen wij de ontwikkelingen op de voet. Wij kunnen u daardoor helpen om een beter inzicht te krijgen in uw pensioensituatie op dit moment. Wij adviseren onze relaties altijd om al op relatief jonge leeftijd aandacht te hebben voor de eigen pensioensituatie. Want juist wanneer het pensioen “nog ver weg is” kunnen vaak op relatief eenvoudige wijze belangrijke verbeteringen in de eigen pensioensituatie worden aangebracht. Verbeteringen kort voor pensioendatum kosten vaak veel geld en zijn daardoor voor de meeste mensen niet meer haalbaar.

Wilt u eens een gesprek met ons over uw pensioen? Wij nemen daar graag de tijd voor. Belt u ons voor een afspraak?

Jacco van Egmond

 

Van Egmond Van Hirtum

Cookies

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons privacy en cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op je pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. U kunt hier bepalen of u bepaalde cookies wil uitzetten.

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voor het goed functioneren van deze website gebruiken we deze technische noodzakelijke cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Accepteer geen cookies (behalve de noodzakelijke)
Accepteer de cookies
Back To Top