skip to Main Content
Meer Aandacht Voor Je Pensioen Noodzakelijk

Meer aandacht voor je pensioen noodzakelijk

Je hebt het misschien in het nieuws gelezen: pensioenfondsen hebben een goed 2021 gehad waardoor er ruimte is om de pensioenuitkeringen in 2022 te verhogen. Of het allemaal echt zo rooskleurig is, is nog maar de vraag. Extra aandacht voor je eigen pensioensituatie is belangrijk.

Spaarpot die jaarlijks fors moet groeien

Het pensioen dat je opbouwt bij jouw werkgever is een spaarpot, waarin jij en je werkgever(s) gedurende je werkzame leven geld inleggen. De pensioenuitvoerder belegt dit geld en laat dit geld daardoor groeien. Vanuit de inleg en het rendement krijg je vanaf jouw pensioendatum, tot aan jouw overlijden, maandelijks een uitkering.

Twee onzekere factoren

Bij de hoogte van de pensioenuitkering zijn er twee belangrijke onzekere factoren. Allereerst maakt de pensioenuitvoerder een inschatting van de periode waarover pensioenen moeten worden uitgekeerd. Dit hangt samen met de levensverwachting van de werknemers. Als werknemers gemiddeld ouder worden is er geen ruimte om de pensioenaanspraken te verhogen. De tweede onzekere factor is hoe het pensioenkapitaal kan groeien. Het rendement dat wordt behaald is afhankelijk van ontwikkelingen op de beurs en de rentestand. Ook dit bepaalt de mogelijkheid om pensioenen wel of niet te verhogen.

Beide factoren werken negatief uit

De gemiddelde levensverwachting van mensen is de afgelopen jaren in Nederland gestegen. Dat is fijn. Maar het betekent ook dat het pensioenkapitaal over een langere tijd moet worden uitgekeerd. Daarmee komt de hoogte van de maandelijkse pensioenuitkering onder druk.

Helaas staat ook het rendement onder druk. Al een lange tijd is de rente zeer laag. Rente is een belangrijk onderdeel van het rendement dat pensioenfondsen behalen. Is de rente laag, dan groeit het pensioenkapitaal ook niet veel.

Zowel de gestegen levensverwachting als de lage rente hebben dus een negatieve invloed op de hoogte van het pensioenkapitaal. Dat heeft ertoe geleid dat in de afgelopen jaren de meeste pensioenfondsen hun pensioenuitkeringen niet hebben verhoogd.

Pensioen en koopkracht

Bij inflatie stijgen de prijzen van producten en diensten. Wanneer je salaris of pensioen gelijk blijft maar de prijzen stijgen, kun je dus minder kopen voor hetzelfde geld.

Vrijwel alle pensioenfondsen hebben in 2021 mooie rendementen behaald. Dat leidde tot nieuwsberichten dat er wel weer ruimte zou komen om de pensioenuitkeringen weer te verhogen. Of dit inderdaad het geval zal zijn, valt nog te bezien. Inmiddels zijn de koersen op de aandelenbeurzen weer wat gedaald.

 Zekerheid pensioenuitkering komt onder druk

Als de kabinetsplannen doorgaan zal er vanaf 2023 gestart worden met een enorme wijziging in ons pensioenstelsel. In de kern komt het erop neer dat het systeem waarbij werknemers een pensioenuitkering wordt toegezegd wordt gewijzigd in een systeem waarbij de pensioenuitkeringen kunnen schommelen. In een periode dat fondsen lage rendementen behalen op hun beleggingen of als de gemiddelde levensverwachting stijgt, zal in dit systeem de uitkering lager worden. Zijn de rendementen hoger dan verwacht dan kan de pensioenuitkering ook hoger uitvallen. Het risico ligt bij de werknemer.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM), die waakt over de belangen van de consument in hun relatie tot financiële instellingen, maakt zich zorgen over deze veranderingen zoals blijkt uit haar jaarprogramma 2022:
“Het Nederlandse pensioenstelsel gaat de komende jaren op de schop. De consument kan niet langer een beroep doen op zogenoemde aanspraken. De ingelegde premie en beleggingen zullen leidend zijn. Hierdoor komen risico’s expliciet bij pensioendeelnemers te liggen en wordt de hoogte van het te ontvangen pensioen onzekerder”

Laten wij regelmatig over uw pensioen praten

Onzekerheid op de beurzen, oplopende inflatie en fundamentele wijziging van het pensioenstelsel allemaal ontwikkelingen die invloed hebben op je pensioen. Het is belangrijk dat je regelmatig een beeld krijgt van jouw pensioensituatie. Op die manier kun je, indien nodig, op tijd actie ondernemen om jouw pensioenkapitaal te verbeteren of je toekomstplannen bij te stellen. Laten wij daarom binnenkort de tijd nemen om samen over je pensioen te praten.

Cookies

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons privacy en cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op je pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. U kunt hier bepalen of u bepaalde cookies wil uitzetten.

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voor het goed functioneren van deze website gebruiken we deze technische noodzakelijke cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Accepteer geen cookies (behalve de noodzakelijke)
Accepteer de cookies
Back To Top