skip to Main Content
Diefstalschade Auto Corinda Westra

Diefstalschade auto Corinda Westra

Een terugblik op één van onze schadeafwikkelingen van vorig jaar…

Het ene moment sta je op klaarlichte dag in je keuken af te drogen al kijkende naar buiten, het andere moment bel je de politie om aangifte van autodiefstal te doen. Dit overkwam tot haar grote schrik onze relatie Corinda Westra.

Corinda was thuis toen ze, op klaarlichte dag, haar auto achteruit de dam af zag rijden. “In eerste instantie belde ik mijn broer op, die leende mijn auto wel vaker, echter altijd op afspraak.” Vol ongeloof hoorde Corinda van haar broer dat hij de auto niet had meegenomen. Wat bleek? Een nog onbekende dader is die morgen doodleuk de dam opgelopen om vervolgens de auto op klaarlichte dag van de dam te rijden. Brutaler kan bijna niet.

Corinda; ”De politie heeft er gelijk melding van gemaakt in de hoop dat men de auto nog zou terugvinden, echter bleek dit helaas niet het geval.”

Vaak rijden de dieven gelijk naar het oosten van Europa om de auto aldaar weer te verkopen.

Na melding gedaan te hebben bij de politie kregen wij vervolgens van Corinda een telefoontje. Wat nu? Allereerst hebben wij de verzekeraar geïnformeerd en een expert ingeschakeld. Daarnaast hebben wij de politieaangifte opgevraagd en ingediend bij de verzekeraar. De expert deed in de tussentijd onderzoek naar de feiten en omstandigheden en stelde de schadeomvang vast. De verzekeraar wacht vervolgens veelal een maand alvorens ze (bij dekking) een uitkering doen. De auto zou immers nog teruggevonden kunnen worden.

Toen de maand was verstreken en de auto niet bleek te zijn teruggevonden konden wij, na veelvuldig overleg met de verzekeraar, Corinda met het goede nieuws voorzien. De verzekeraar zou overgaan tot volledige schadevergoeding. Dit laatste bleek ook hier overigens geen vast gegeven. Dekking is en blijft immers altijd afhankelijk van de polisvoorwaarden als ook de feiten en omstandigheden per schadegeval.

Corinda; ik wil Van Egmond Van Hirtum hartelijk bedanken voor de enorme betrokkenheid van mijn vaste adviseur Jacco van Egmond (vanuit mijn Service Advies abonnement) en het uiteindelijke resultaat. Ik wist dat het erom zou spannen en ben dan ook zeer dankbaar dat het allemaal goed is afgelopen.

Wij zijn Van Egmond Van Hirtum, met elkaar Habithuis

Back To Top